Apurahat

Apurahat ja stipendit

Jäsen voi hakea matka-apurahaa oman yhdistyksen lisäksi myös Onni V. Tuiskun säätiöltä. Apurahoja jaetaan kerran vuodessa, ja hakemusten viimeinen jättöaika on yleensä helmi-maaliskuussa.

Yksi tärkeä kriteeri apurahoja myönnettäessä on, että jäsen on osallistunut aktiivisesti yhdistyksen toimintaan. Matka-apurahat on tarkoitettu vapaa-ajan matkoihin ja virkistystoiminnan tukemiseen, työmatkoihin apurahoja ei myönnetä.

Hakuajoista tiedotetaan tarkemmin jäsenkirjeissä.